Stallet

stallet.jpg

Anläggningen byggdes på 1970-talet och har under de senaste åren genomgått stora förändringar och förbättringar.

Här finns stallar för drygt 40 hästar, ridhus 20 x 50 m med underlag av fibersand, utomhusbana drygt 40 x 60 m samt cafeteria, konferensrum, kontor, omklädningsrum och övriga serviceutrymmen. Dessutom finns det inkvarteringsmöjligheter för ca 30 elever inför ridlägerverksamheten sommartid.

Klubbens ridanläggning är fr o m 2002 en så kallad av "Svenska Ridsportförbundet godkänd anläggning". Det innebär att anläggningen uppfyller högt ställda krav på hur den är anpassad för ridskoleverksamhet och hästhållning sett ur både drift- och säkerhetssynpunkt.

Kretsloppstänkandet genomsyrar foder- och gödselhanteringen. Även driften av anläggningen sköts i största möjliga utsträckning miljövänligt och resurssnålt

Uppstallning

Principerna för uppstallningen är att man hyr en boxplats och antingen har man eget kraftfoder eller så köper man från ridhuset. Vi utfodrar med hösilage och använder Lantmännens Krafft Leisure. Hästarna står på spån. Personalen sköter all utfodring och utsläpp alla dagar, förutom vissa kvällar när man hjälps åt med stallet. Mockar gör man själv liksom att man tar in sin häst - själv eller i samarbete med andra hästägare.

Hästarna kan gå ute några timmar varje dag. Hagarnas storlek skiljer sig åt och antingen går hästen i liten hage eller i lite större hage tillsammans med andra hästar. Man har tillgång till manégen de flesta kvällar i veckan undantaget de tider ridlektioner är bokade. Det samma gäller utomhuspaddocken. Det finns gott om ridvägar - i synnerhet för längre utflykter.

Eftersom vi även har ryttare och hästar som tävlar i hoppning internationellt försöker vi i allt hålla en så proffsig nivå vi kan och hoppas kunna stimulera till en trevlig ridmiljö att uvecklas i. Att dagligen få möjlighet att se god ridning och fina hästar är både utvecklande och inspirerande!

Är Du intresserad av en stallplats? – kontakta ridhuschefen Björn Häggström