Stallet

stallet.jpg

Anläggningen byggdes på 1970-talet och har under de senaste åren genomgått stora förändringar och förbättringar.

Här finns stallar för drygt 40 hästar, ridhus 20 x 50 m med underlag av fibersand, utomhusbana drygt 40 x 60 m samt cafeteria, konferensrum, kontor, omklädningsrum och övriga serviceutrymmen. Dessutom finns det inkvarteringsmöjligheter för ca 30 elever inför ridlägerverksamheten sommartid.

Klubbens ridanläggning är fr o m 2002 en så kallad av "Svenska Ridsportförbundet godkänd anläggning". Det innebär att anläggningen uppfyller högt ställda krav på hur den är anpassad för ridverksamhet och hästhållning sett ur både drift- och säkerhetssynpunkt.

Kretsloppstänkandet genomsyrar foder- och gödselhanteringen. Även driften av anläggningen sköts i största möjliga utsträckning miljövänligt och resurssnålt

Uppstallning

Principerna för uppstallningen är att man hyr en boxplats och antingen har man eget kraftfoder eller så köper man från ridhuset. Vi utfodrar med hösilage och använder Lantmännens Krafft Leisure. Hästarna står på spån. Personalen sköter all utfodring och utsläpp alla dagar, förutom vissa kvällar när man hjälps åt med stallet. Mockar gör man själv liksom att man tar in sin häst - själv eller i samarbete med andra hästägare. 

Fr o  m  hösten 2024 kommer uppstallningsverksamheten drivas som ett kollektivstall där antalet hästar blir få samtidigt som man får hjälpas åt med dagliga sysslor och hästarna får gå ute hela dagarna. 

Hagarnas storlek skiljer sig åt och antingen går hästen i liten hage eller i lite större hage tillsammans med andra hästar. Man har tillgång till manégen de flesta kvällar i veckan undantaget de tider ridlektioner är bokade. Det samma gäller utomhuspaddocken. Det finns gott om ridvägar - i synnerhet för längre utflykter.

Eftersom vi har en bakgrund med ryttare och hästar som tävlat i hoppning internationellt försöker vi i allt hålla en så proffsig nivå vi kan och eftersträvar en trevlig miljö att uvecklas i. 

Är Du intresserad av en stallplats? – kontakta Björn Häggström