Priser och övrig info

Medlemspriser (generellt 55 min lektioner)
För medlemmar i Mölndals Ridklubb.

Medlemsavgift 2024: Junior 400:-  Senior 450:- per år

Familjer: fr o m 3:e familjemedlemmen 50% rabatt.
Medlemsavgiften betalas per kalenderår och tillkommer till priserna nedan.

Priser & info VT 2024

Alternativ Enstaka 10 gånger
Privatlektioner 650:- 5900:-
Helghäst en fast dag i veckan 1700:-/mån 5900:-

Betalas innan 1:a träningstillfället (23 lektioner/träningar totalt VT).

Ryttarutveckling från
För dig som vill rida minst 2 ggr/veckan. Information och bokning genom Björn Häggström 2800:-/mån

Inbetalning sker till PLUSGIROKONTO: 440 99 04 - 2

Avbeställning av lektioner

Maila info@ranchens.com senast 24 timmar innan lektionen (gäller även privatlektioner) och meddela eventuell frånvaro. I annat fall försvinner rätten att rida igen missade lektioner och för privatlektioner debiteras hela avgiften. 

Igenridning

Det ingår två igenridningar per termin. Börjar man efter 1 april resp 1 november ingår en igenridning. Dessa kan bokas i mån av plats under innevarande eller nästkommande termin.

Uppsägning av plats

Den generella uppsägningstiden hos oss är 3 månader räknat från närmast kommande månadsskifte. En uppsägning vill vi alltid ha via mail som vi sedan bekräftar tillbaka.

Telefon och betalkonto


Tel Förfrågningar 070-775 60 92
Mail: info@ranchens.com
Plusgiro konto nr 440 99 04 - 2