Vår historia

Historien om vår verksamhet kan delas upp i två sammanhang – dels historien om mig, Björn Häggström och dels historien om Mölndals Ridhus, Mölndals Ridklubb och Ranchens Ridläger.

Under tidigt 1970-tal byggdes ridhuset i Ranered, Hällesåker, som sedermera har kommit att kallas Mölndals Ridhus. Ridhuset såldes efter några år till familjen Hertzberg som startade ridskoleverksamhet här. Efter ytterligare några år, omkring 1986–1987 såldes rörelsen till Liz Herrey-Gustavsson som även startade en omfattande ridlägerverksamhet på somrarna under namnet Ranchens Ridläger – ett namn som funnits med ända sedan 1962 när pappa Willy Herrey började arrangera ridläger i Strömstad (ja, det är pappan till de berömda bröderna med de gyllene skorna).

1994 övertogs såväl ridskole- som ridlägerverksamheten av mig genom bolaget Björn Häggström AB. Bolaget hette först när det bildades 1990 Borås Ridhus AB eftersom jag vid den tiden drev ridskolan i Borås. Sedan 1994 har sedan verksamheten och anläggningen utvecklats vidare tillsammans med Mölndals Ridklubb – allt enligt den långsiktiga plan som tog form i samband med övertagandet. Under åren 1996–2001 drevs parallellt även Gunnebo Ridskola AB som på uppdrag av Mölndals kommun tillsammans med Mölndals Ridklubb nystartade en omfattande ridskola vid Gunnebo slott. Verksamheten i Gunnebo fortlever alltjämnt men drivs nu helt av en ideell förening.

daughters_mindre.jpg

Mölndals Ridklubb (förkortas MÖRK) bildades i slutet av 1970-talet som en ideell ridklubb och egen juridisk person knuten till anläggningen i Ranered (och under några år även till Gunnebo). MÖRK är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och anläggningen tillhör sedan några år kretsen av så kallade Godkända Ridanläggningar.

Sammanfattningsvis står verksamheten huvudsakligen på två ben: Större delen av året bedrivs ridskola och under sommaren ridläger för barn och ungdomar. Dessutom hästuthyrning av övertaliga hästar efter ridlägren samt tävlingsverksamhet. Allt under mottot: Kvalité och trivsel.

Min egen historia kan du läsa om här: Ett liv med hästar